Support / Terms and conditions

Oraime & Tiziano B

Ве покануваме да ги прегледате Општите Услови за користење, кои ги регулираат купувањата на Oraime производите преку нашиот интернет сајт.

Адреса:

Oraime & Tiziano B / Dardani / Приштина / Косово

Тимот за поддршка на Oraime:

Е-пошта: info@oraime.com

  1. Општо Опис 1.1. Интернет сајт

Сајт: www.oraime.com

1.2. Купувач

Купувач: физичко лице, зрело и што не дејствува во контекст на професија или бизнис, со кој Oraime прави договор.

1.3. Порачката

Порачка: договор помеѓу Oraime и купувачот за снабдување со еден или повеќе производи што Oraime ги прифаќа како такви.

1.4. Производот

Производ: производ на Oraime понуден за продажба на интернет сајтот.

  1. Применливост 2.1. Понудите на Интернет сајтот

Овие Услови и Кондиции се применливи на сите понуди, нарачки, купувања и испораки на производите на Oraime преку интернет сајтот.

2.2. Пристапноста на Условите

Овие Услови и Кондиции се достапни на интернет сајтот за купувачите низ целиот свет.

2.3. Користење на Условите

Со нарачка на производите на Oraime преку интернет сајтот, купувачот ги прифаќа овие Услови и Кондиции.

2.4. Ажурирање на Условите

Oraime си задржува правото да ги ажурира овие Услови и Кондиции од време на време.

2.5. Превагата на англискиот јазик

Во случај на разлика меѓу верзиите на јазиците, верзијата на англиски јазик има превага.

  1. Нарачките на Интернет сајтот 3.1. Достапноста на услугата

Oraime нуди испорака на сите достапни производи на интернет сајтот и во сите земји што може да се изберат со изборот на адресата за испорака. Пред да направите нарачка на нашиот интернет сајт, Ве молиме осигурајте се:

што сте над 16 години, сте потрошувач (купувач во смисла на објаснети во член 1 на овие Услови и Кондиции и, притоа, не сте редовен професионалец).

3.2. Постапката на Нарачката

Сите понуди на Oraime вклучуваат целосен и точен опис на понудените производи.

Секоја понуда содржи информации кои го чинат јасно за купувачот кои права и обврски се поврзани со прифаќањето на понудата. Ако понудата е предмет на одреден период на важност или подлежи на одредени специфични услови, ова ќе биде јасно наведено во понудата.

За да направите нарачка, ќе се бараат лични податоци на купувачот. Личните податоци ќе бидат вклучени подоцна во базата на податоци на Oraime за целите на обработката на нарачката. Личните податоци дадени од купувачот ќе бидат обработени согласно со Политиката за приватност на Oraime.

По нарачката на купувачот, Oraime ќе испрати потврда дека нарачката е прифатена ("Потврда за нарачка") на е-поштата наведена од купувачот. Во овој момент, Oraime се согласува да испрати производот порачан од купувачот и, следствено, договор што ги содржи овие Услови и Кондиции стапува на сила и е обврзувачки меѓу Oraime и купувачот.

Потврдата за нарачка вклучува:

контакт деталите на Тимот за Поддршка на Oraime; начинот на испорака; цената, вклучувајќи ги сите такси за производот; информации за: гаран

6.3. Поврзаностите на Oraime за време на периодот на гаранција

Oraime ќе обезбеди поправка или замена на производот кој резултира со уобичаен технички и/или производски дефект. Oraime ќе го направи ова тоа бесплатно.

6.4. Применливост на гаранцијата

Гаранцијата нема да биде применлива во случај на штети или дефекти предизвикани од:

неправилна или незаконска употреба на производот; незаконска или погрешна употреба на производот; употреба на производот за цели различни од нормалната употреба на сличен часовник; промени на производот извршени од страна на купувачот или друга лица; штети предизвикани од несреќи, удари, обиди за поправка, алтерации или експлозии предизвикани од извонредни настани; непоштедување на препораките на Oraime за грижа и редовно одржување; штети предизвикани од употреба на неоригинални делови на Oraime или делови кои се користени.

  1. Право на враќање и Формулар за враќање

Купувачите имаат право на враќање во рок од тридесет (30) дена од денот на примање на производот.

7.1. Процедура за враќање

За да направите враќање, купувачот треба да го врати производот во согласност со процедурите и времето наведени во Формуларот за Враќање, кој е достапен на интернет страницата.

7.2. Трошоците на враќање

Сите трошоци на враќање, вклучително сите можност за трошоци поврзани со правото на враќање, се наложуваат на купувачот.

7.3. Враќање на плаќањето

По добивањето на валидно враќање и вратениот производ, Oraime ќе го врати износот платен од купувачот преку оригиналниот начин на плаќање, во рок од тридесет (30) дена од денот на добивање на враќањето.

7.4. Производи кои не може да се вратат

Враќањето не е можно за производите кои се измениле или персонализирани според барањата на купувачот.

  1. Враќање на невратен износ на содржината

Oraime не е обврзан да го врати неискористениот износ на содржината за производ намален во вредност поради несоодветна употреба на производот.

  1. Извонредни околности 9.1. Извонредни околности

Нема одговорност за штета предизвикана од настан кој е извон контролата на Oraime, вклучувајќи го ислушувањето на секој производ.

  1. Применливост на Условите

Условите и Кондициите се применливи за секој договор помеѓу Oraime и купувачите, вклучувајќи нарачките на интернет страницата и доставките поврзани со овие нарачки.

  1. Правни работи и Надлежен суд

Условите и Кондициите, како и договорите помеѓу Oraime и купувачите, се во согласност со законите на Република Косово. Вопросите што не се решени со договор помеѓу страните ќе се решаваат пред Окружниот суд, вклучувајќи прашања вон договорот.

Ве молиме, обезбедете се дека ќе се консултирате и ќе ги разберете овие Општи Услови пред да направите купување преку интернет страницата Oraime.com.

Pyetjet me te Shpeshta

Mund të anulojmë porosinë vetëm nëse produktet nuk janë përpunuar dhe dërguar ende.

Ju lutemi, vini re se ne gjithmonë përpiqemi të përpunojmë çdo porosi sa më shpejt të jetë e mundur, sidomos porositë me personalizime. Kjo zakonisht bëhet brenda 12 orëve të para pas blerjes.

Nëse dëshironi të anuloni porosinë, ju lutemi, na kontaktoni përmes bisedës në drejtpërdrejtë ose dërgoni një kërkesë përmes formularit të kontaktit.

Në rast se porosia është dërguar tashmë, zbatohet procedura standard e kthimit.

Ju lutemi, vini re se nuk pranojmë kthime të artikujve të personalizuar.

Kodet e zbritjes nuk mund të përdoren kur një promocion tjetër është aktiv, dhe as nuk mund të përdoren së bashku me koda të tjera të zbritjes.

Pas vendosjes së një porosie, kemi disa etapa të verifikimit për të siguruar sigurinë më të lartë për klientët tanë.

Nëse porosia juaj është e suksesshme, duhet të merrni një konfirmim porosie brenda 2 orësh përmes adresës së emailit që keni dhënë gjatë pagesës. Ju lutemi, kontrolloni folderin e spamit, mund të ndodhet aty email-i i konfirmimit.

Nëse jo, ju lutemi na kontaktoni përmes bisedës në drejtpërdrejtë ose formularit të kontaktit dhe ne do t'ju ndihmojmë në këtë çështje.

Të gjitha produktet tona dërgohen nga magazina jonë në Republiken e Kosoves.

Nëse keni vështirësi në aktivizimin e kodit tuaj të zbritjes, ju lutemi na kontaktoni përmes bisedës në drejtpërdrejtë ose përmes formularit të kontaktit.

Të gjitha porositë nuk do të përmbajnë ndonjë lloj dokumentacioni fizik, përveç një fletë-paketeje që tregon vetëm emrin e produktit(ve) që ishin përfshirë në porosi.

Për çdo pyetje tjetër në lidhje me faturën tuaj, mos ngurroni të kontaktoni shërbimin tonë ndaj klientëve.

Fatkeqesishte, ne nuk kemi aftësi të ndryshojmë adresën pasi detajet e porosisë janë dërguar në magazinën tonë. Nëse dëshironi të ndryshoni adresën e dërgesës, ju lutemi të kontaktoni shërbimin e transportit.

...